Druhý úkol – nápověda

Nápověda k dnešnímu úkolu: 

Na obrázku můžete vidět jeden druh javoru vyskytující se u nás.  Jeho druhové jméno dříve patřilo mezi vyjmenovaná slova, neboť se v něm po b píše y. 

Heslo: druhové jméno tohoto javoru s malým písmenem

Pro nápovědu pište: terka.tregnerova@gmail.com