Oddílové příspěvky

Každé pololetí je potřeba uhradit oddílové příspěvky ve výši 400 Kč. Příspěvky lze uhradit buď v hotovosti na schůzce nebo na oddílový účet 2500641727/2010 – FIO banka 
Při platbě na účet, prosím do poznámky jméno dítěte a VS datum narození.