Ohně

Typy ohňů:

„Slavnostní“:

Pyramida

 • Nejjednodušší typ ohně
 • Klacky se skládají naproti sobě, uprostřed je roští

Hranice

 • Dává nejvíce tepla
 • Klacky se ve dvojicích skládají střídavě kolmo na sebe 
 • Je vyplněna roštím

Pagoda

 • Je velmi podobná hranici
 • Skládá se stejným principem, akorát se postupně zúžuje
 • Uvnitř je opět roští 

„Účelové“:

Strážní oheň 

               

 • Je lehce přenosný
 • Klacky se poskládají k sobě a potom je lze z ohně vytáhnout a vznikne louč

Závěsy na kotlík:

 • Využíváme klacků s „vidlicí“
 • Případně se dá využít zkosení terénu (kopec, skála)