Stromy

Smrk ztepilý

Smrk je náš nejběžnější strom rozšířený po celé republice.

Popis

Smrk ztepilý je statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou kůru. Koruna je štíhlá a tvarem připomíná trojúhelník, větve v ní vyrůstají v pravidelných řadách. Kořeny má krátké, takže nesahají moc hluboko. Dorůstá výšky až 50 m. Jehlice jsou poměrně krátké a špičaté. Rozmnožuje se pomocí šišek, které visí dolů a opadávají vcelku. 

Kde smrk najdeme

Smrk je rozšířený po celé ČR, jsou z nich tvořeny celé lesy a sází se i do parků. Není nijak náročný na podmínky, roste téměř všude.

Využití

Smrk se využívá pro získávání dřeva, které se dále využívá v papírnictví, na výrobu nábytku či výrobě smyčcových hudebních nástrojů. 

     


Trnovník akát

Akát je strom, který může být ale pouze keřového vzrůstu. Jeho dřevo je velmi tvrdé.

Popis

Koruny akátů v dospělosti mají nepravidelnou rozložitou širokou korunu. Stromovité druhy dorůstají až 20 m a jejich koruna může být až 15 m široká. Větve mají v mládí hnědou kůru s výraznými trny, později šedohnědou až šedou hluboce rozpraskanou borku. Otrněné větve akátů poskytují úkryt pro hnízdění a staré akáty s rozložitými korunami jsou shromaždištěm hejn drobných ptáků. Akát má 10–25 cm dlouhé, lichozpeřené, celokrajné listy, lístky jsou dlouhé 4–8 cm. Jejich palisty dřevnatí a vytváří tak známé tmavohnědé trny. V našem klimatu kvete v květnu (až červnu). Květy jsou bílé, typické pro bobovité. Kalich pětizubý, chloupkatý. Květy bývají cca 1–2 cm velké, uspořádané v hroznech, pro vysoký obsah glukózy mají výrazně sladkou chuť. V hroznu bývá 3–6 květů. Plodem jsou ploché hnědé lusky, s tmavě hnědými, hnědooranžovými semeny. Lusky jsou zpravidla osmisemenné a zůstávají na stromech do brzkého jara. Kořeny má dlouhé, tenké, bohatě větvené a spletité. Často vyrůstají těsně pod povrchem a tvoří mnoho výmladků, jimiž se rozšiřuje do okolí. Na kořenech jsou stejně jako u všech bobovitých nádorky s nitrogenními bakteriemi. Dřevo akátu je žlutohnědé, těžké, tvrdé, pevné, velmi odolné ve styku s půdou. Dřevo téměř nehnije.

Výskyt

Trnovník akát je výrazně světlomilný, na půdu a vláhu však naprosto nenáročný. Roste od písčitých po jílovité půdy do výšky 1600 m n. m. Snáší dobře zakouřené prostředí, mechanické poškozování, požáry, okus i řez, vydrží zvýšenou koncentraci solí v půdě i půdy silně zhutněné, proto bývá často vysazován ve městech. Trnovníky preferují vyšší obsah vápníku.

Využití

Trnovník akát byl dovezen jako medonosný strom a pro jeho hospodářský význam byla jeho výsadba propagována ještě v šedesátých letech 20. století. Med z akátu má velmi světlou barvu. Akátový med je jeden z nejlepších (ne-li vůbec nejlepší) a nejléčivějších mudů. Čerstvá kůra i větévky jsou léčivé (žaludeční překyselení). Některé druhy akátu, mezi nimi i trnovník akát, jsou vysazovány pro dekorativní vzhled olistění a květů. Akáty jsou krásné stinné a v době květu výrazně vonící stromy. Jeho velmi houževnaté dřevo se používá v nábytkářství, na stavbu plotů nebo malých člunů, ve stavebnictví i jako ceněné topivo, či na uzení. Jeho výhřevnost je nejvyšší z běžně používaných palivových dřev.